Skip to main content

Relatietherapie

Tijdens de relatietherapie gaan we in gesprek met jullie om te onderzoeken wat jullie van elkaar verwachten en wat voor jullie belangrijk is in jullie relatie. We werken, als dat past bij jullie, graag met de EFT methodiek. EFT is een bewezen effectieve methode voor relatietherapie, waarbij de problemen begrepen worden vanuit onderliggende emoties. Het model gaat ervan uit dat liefde gepaard gaat met sterke gevoelens voor elkaar, maar ook met gevoelens die in jullie zelf geraakt worden. Vaak ben je je van die onderliggende gevoelens en gedachten niet zo bewust, maar blijken ze wel drijvende krachten in conflicten, die in een vicieuze cirkel terecht zijn gekomen. Hierdoor blijven de conflicten terugkomen. Onder andere met EFT ontrafelen we die onderliggende gevoelen, zodat jullie in staat gesteld worden om weer grip op jezelf te krijgen, de ander beter te begrijpen en de liefde voor elkaar weer gaat stromen.