Skip to main content

Gezinstherapie

In de gezinstherapie staat het gehele gezin centraal.

We onderzoeken wat een ieder van jullie als probleem ervaart en hoe jullie gewend zijn op elkaar te reageren. Daarin proberen we te ontdekken hoe de problemen zijn ontstaan en hoe ze in stand worden gehouden. Afhankelijk daarvan werken we met jullie aan het oplossen van conflicten, het herstellen van de verhoudingen in jullie gezin of het ontwikkelen van effectieve communicatie. Het kan ook voorkomen dat iemand in jullie gezin individuele problematiek heeft, zoals een psychiatrische stoornis. Dan is het soms ingewikkeld geworden om goed met elkaar om te blijven gaan of is de opvoeding moeizaam geworden. Ook dan kunnen we met jullie aan de slag.

Wij hebben brede kennis en ervaring in het werken met gezinnen met ingewikkelde problemen. Methodes en modellen die we gebruiken zijn ABFT, Verbindend Gezag, EFFT, Video-feedback. In principe komen jullie met elkaar naar de praktijk. Soms spreken we bij jullie thuis af. Het komt ook voor dat we in verschillende samenstellingen bij elkaar komen.

Relatietherapie
Gezinstherapie
Gezinstherapie


Heb je vragen over de mogelijkheden voor jullie gezin, neem vrijblijvend contact op.